Viktig å redusere langvarig bruk av midlertidige stillinger

januar 26, 2015

– Stortinget kan ikke bare åpne for mer, kortvarig midlertidig tilsetting når de nå skal vedta ny lovgivning. Skal det være aktuelt må man også begrense den langvarige midlertidigheten. Vi trenger mindre, ikke mer midlertidig tilsetting her i landet, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Regjeringen la i høst frem forslag til en rekke endringer i arbeidsmiljøloven som Stortinget nå skal ta stilling til. Det er knyttet størst oppmerksomhet til forslaget om økt adgang til å tilsette kortvarig i midlertidige stillinger, samt forslaget om å heve øvre aldersgrense i arbeidslivet fra 70 til 72 år.

– Akademikerne ønsker ikke mer midlertidighet i norsk arbeidsliv. Derfor er vi mot en ensidig adgang til økt bruk av midlertidige stillinger, sier Aarbakke.

Les mer på Akademikernes nettsider.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: