Velkommen til generalforsamling

juni 8, 2017

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til generalforsamling onsdag 14. juni kl. 18:00 i foreningens lokaler i Kristian Augusts gate 9.

Dagordenen er som følger:

1. Konstituering
1.1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
1.2. Valg av ordstyrer og referent
1.3. Valg av protokollunderskrivere

2. Årsberetning 2016

3. Regnskap 2016
3.1. Revisjonsberetning
3.2. Kontrollkomitéens uttalelse

4. Fagforeningens sikringsfond
4.1. Regnskap og årsrapport 2016

5. Fagforeningspolitisk program

6. Medlemskontingent 2018

7. Budsjett 2018

8. Valg

I forkant av generalforsamlingen vil Erling Holmøy holde et faglig foredrag med temaet: «Betydningen av innvandring for økonomisk vekst og offentlige finanser fremover». Foredraget starter kl. 17:00 og det vil være enkel servering fra 16:45.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: