Tvungen mekling førte ikke frem: Sykehusstreiken fortsetter for fullt

oktober 5, 2016

Innholdet i dagens mekling hos Riksmekleren er taushetsbelagt. Akademikerne foreslo imidlertid allerede i forrige uke en løsning som både sikrer en kollektiv og forsvarlig arbeidstidsordning, og arbeidsgivers behov for lang planleggingshorisont. Forslaget ble den gang avvist av Spekter.  Frøyland uttalte da at han var «svært overrasket over at arbeidsgiver sier nei til en løsning som er god – både for sykehusene, de ansatte og pasientene»

– Spekter ignorerer budskapet fra en samlet arbeidstakerside om at arbeidstid utover arbeidsmiljølovens grenser må være basert på et kollektivt system. På denne måten rokker Spekter ved den norske modellen. Nå blir det fortsatt streik og en ytterligere forverring av tillitskrisen mellom partene, sier Frøyland.

Streiken har for lengst gått fra å dreie seg om legenes vaktordninger til å bli en konflikt om hvordan det norske arbeidslivet skal organiseres i fremtiden.

– En samlet fagbevegelse, arbeidslivsforskere, og et stort flertall i befolkningen sier nei til sykehusenes farlige plan. Motstanden kommer til å vokse ytterligere etter sammenbruddet i dag, sier Frøyland.

Akademikerne har i dag 595 medlemmer ved 15 sykehus i streik. I morgen trappes streiken opp med 13 ledere ved Oslo universitetssykehus, mens ytterligere 20 leger går ut i streik ved Helse Bergen og St. Olavs Hospital på mandag. Da vil streiken altså omfatte 628 leger, psykologer, ingeniører, jurister, økonomer, samfunnsvitere og tannleger.

 

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: