Trond Tørstad gjenvalgt som leder

juni 6, 2018

Samfunnsøkonomene hadde tirsdag 5. juni 2018 generalforsamling i Juristenes hus. Dagsorden bestod av blant annet årsberetning og regnskap for 2017, endring i fagforeningspolitisk program, vedtakelse av budsjett for 2019 samt valg til foreningens verv. Trond Tørstad ble gjenvalgt som leder av Samfunnsøkonomene på generalforsamlingen.  Jan Inge Eidem ble gjenvalgt som leder i tariffutvalget for ett år. Utover disse var totalt 25 verv på valg. I bunn av denne siden kan du se hvem som har hvilke verv.

I forkant av generalforsamlingen var det et faglig foredrag av Arild Jonas Lund fra Norges Bank. Temaet for foredraget var «har vi regulert oss bort ifra bankkriser?» Hvis du har lyst til å se foilene som ble brukt til dette foredraget, kan du trykke HER.

Foreningsstyret 

 • Trond Tørstad, Vivens AS – leder
 • Jan Inge Aas Eidem, Fagakademiet – nestleder
 • Rolf Jens Brunstad, Norges Handelshøyskole
 • Frode Lindseth, Skattedirektoratet
 • Kjersti-Gro Lindquist, Norges Bank
 • Mari Elisabeth Smith, UiO
 • Aurora Skagen UiT – studentrepresentant

Tariffutvalget

 •  Jan Inge Aas Eidem, Fagakademiet- leder
 • Anna Sandvig Brander, Norges Bank
 • Christine Scharff, Arbeids- og sosialdepartementet
 • Frode Lindseth, Skattedirektoratet
 • Mari E. Smith, UiO
 • Aarne Øystein Røvik, Finansdepartementet
 • Gunnar Claus, SSB

Profesjonsutvalget 

 • Trond Tørstad, Vivens AS – leder
 • Eivind Bernhardsen, Finanstilsynet
 • Knut Røed, Frischsenteret
 • Rolf Jens Brunstad, Norges Handelshøyskole
 • Erling Holmøy, SSB
 • Kjersti-Gro Lindquist, Norges Bank
 • Andreas Moxnes, UiO
 • Hege Torp, Forskningsrådet

Øvrige styrer og komiteer

Kontrollkomitéen

 • Nils Martin Stølen, SSB – leder
 • Nils Terje Furunes, rådgiver
 • Sven H. Kjelsrud, pensjonist
 • Ingrid Rasmussen, Finansdepartementet
 • Kjell Arne Brekke, UiO

 Styret i fagforeningens sikringsfond

 • Halvor Hvideberg, Finansdepartementet – leder
 • Øystein Dørum, DnB Markets
 • Bernt Zakariassen, Verdipapirfondenes forening

 Valgkomitéen

 • Camilla Nore, BI
 • Aud Ebba Lie, Finanstilsynet
 • Pål Magnus Lykkja, UiO
 • Espen Moen, BI

 

 

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: