Trenger lokallaget ditt økonomisk støtte?

august 18, 2017

Som tillitsvalgt i Samfunnsøkonomene kan ditt lokallag søke om midler til aktiviteter på arbeidsplassen. Støtte gis etter søknad med inntil kr. 150 pr. deltakende medlem. I noen tilfeller kan også høyere beløp vurderes. Lokallag hvor det medlemmer fra andre Akademiker/SAN organisasjoner, likestilles med lag bestående kun av medlemmer fra Samfunnsøkonomene.

Send søknad til post@samfunnsokonomene.no og legg ved en kopi av program, eller innkalling.

Hvis du vil lese mer om støtteordningen kan du lese retningslinjene som ble utformet i 2015.

150422 Retningslinjer for lokale grupper

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: