Tidsskriftet vårt tilgjengelig på internett

oktober 30, 2012

Nå kan du lese samtlige utgaver (ned til  1958 ) av vårt tidsskrift ved å gå inn på Tidsskrifter – Samfunnsøkonomen. Både Samfunnsøkonomen, Sosialøkonomen og Økonomisk forum ligger tilgjengelig i PDF og alle blader fra 2011 og utover vil bli tilgjengelige med egen søkefunksjon, som gjør det mulig å søke etter emneord og ikke bare årstall.

Tidsskriftet blir lagt på nett seks måneder etter at det blir publisert, så fra 2012 ligger nå nummer 1,2 og 3 ute og klar til å bli lest.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: