Samfunnsøkonomen, temanummer i april 2016

november 18, 2015

Uten absolutte begrensninger, kan aktuelle tema være knyttet til klimautfordringen, (makro-)økonomiske implikasjoner og/eller forhold knyttet til olje- og gassnæringen.

Gå inn å på lenken og les mer: Temanummer, april 2016

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: