Tariffoppgjøret 2015

april 9, 2015

Mandag 20. april åpner årets lønnsoppgjør med forhandlingsstart for statlig sektor. Spekter helse-området følger etter 22. april, mens KS-området og Oslo kommune starter henholdsvis 23. og 24. april. Tariffoppgjøret 2015 er et såkalt mellomoppgjør. Hovedoppgjørene finner sted i partallsår (2010, 2012,2014 osv.), og i årene mellom hovedoppgjørene er det mellomoppgjør. I et mellomoppgjør er det, dersom ikke annet er avtalt, kun forhandlinger om lønn som er tema hos partene. I første omgang forhandles det direkte mellom partene. Frist for avslutning av mellomoppgjøret er torsdag 30. april kl. 24.00.

Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling. Da kobles riksmekleren inn, og den videre prosessen avgjør om det blir enighet eller streik. Årets meklingsfrist blir trolig satt til 22. mai. Forhandlingsstart:

  • Statlig sektor – mandag 20 april kl. 10.00
  • Spekter helse – onsdag 22. april kl. 09.00
  • Kommunal sektor (KS) – torsdag 23. april kl. 10.00
  • Oslo kommune – fredag 24. april kl. 12.30
  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: