Tariffoppgjøret 2013

april 11, 2013

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor er i gang. Spekter helse var først ute fredag 12. april kl. 0930 og statlig sektor en halv time senere. KS begynner torsdag 18. april kl. 1030 og Oslo kommune torsdag 25. april kl. 1300. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det i utgangspunktet kun er forhandlinger om lønn som er tema.  Akademikernes krav og annen informasjon i de ulike forhandlingsområdene finner du på Akademikernes nettsider.

Det tekniske beregningsutvalget (TBU) for inntektsoppgjørene har offentliggjort endelig rapport. Rapporten gir en oversikt over lønns-og inntektsutviklingen, prisutviklingen inkludert en prisprognose for inneværende år og utviklingen i konkurranseevnen. TBU-rapporten finner du også på Akademikernes nettsider. Utvalget publiserer en rapport i juni med oppsummering av lønnsoppgjørene og statistikk for lønns- og inntektsfordelingen.

Med Akademikernes mobilapp kan du beregne lønnskrav, få tilgang til siste nytt fra lønnsoppgjøret og nyttige verktøy som reiseregulativ og forhandlingsinformasjon.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: