Tariffoppgjøret 2013 – Spekter Helse

april 12, 2013

12. april 2013

Akademikerne helse overleverte sitt krav nr. 1 til Spekter da de innledende sentrale forhandlingene startet kl 09.30 i dag.

I de innledende sentrale forhandlingene har Akademikerne helse krav bl.a. knyttet til grunnlaget for forhandlingene og gjennomføring av de videre forhandlingene – herunder forhandlingsforløp med frister for de lokale forhandlingene ved helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus.

Foreningene i Akademikerne helse forhandler i all hovedsak økonomien på fritt grunnlag lokalt ved virksomhetene uten sentrale føringer. Akademikerne er opptatt av å ivareta dette forhandlingssystemet. Lokale forhandlinger gjør de lokale parter i stand til å prioritere og differensiere iht. behov og utfordringer i egen virksomhet, bl.a. for å rekruttere og beholde nødvendig personell.

Følg med på tariffoppgjøret i Spekter Helse på Akademikernes nettsider.

—–

12. april 2013

Forhandlingsstart i Spekter helse

Fredag 12. april kl. 09.30 overleverte Akademikerne helse sitt krav nr. 1 til Spekter. Akademikerne forhandler for 17.153 personer i Spekter helse.

Les mer og last ned krav nr. 1 på Akademikernes nettsider.

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: