Tariffoppgjøret 2013 – Oslo kommune

mai 1, 2013

1. mai 2013

Akademikerne aksepterte i Oslo kommune litt over midnatt 1. mai

Akademikerne: – Aksepterer lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Akademikerne har akseptert årets lønnsoppgjør i Oslo kommune som gir alle medlemmer en reallønnsforbedring. – Men dette oppgjøret løser ikke de reelle utfordringene i kommunen. Det viser at det er betydelige feil og mangler i systemet. De må vi løse neste år, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Akademikerne har valgt å akseptere Oslo kommunes tilbud om et generelt tillegg på 2,55 prosent, minimum 9.700 kroner, fra 1. mai. – Den disponible rammen i Oslo kommune var i år større enn i kommunesektoren for øvrig. Jeg er ikke tilfreds med at vi ikke har fått en pott til lokale forhandlinger, men fordi alle medlemmer får en reallønnsforbedring aksepterer vi oppgjøret, sier Birkenhagen.

Akademikerne er skuffet over at kommunen ikke har prioritert tøffere. Birkenhagen mener det ikke er tvil om at kommunen har betydelige utfordringer med å rekruttere og beholde nøkkelpersonell i mange virksomheter og på en lang rekke fagområder. Dette oppgjøret har ikke brakt oss noe nærmere en løsning på disse utfordringene. Det betyr at kvaliteten på mange kommunale tjenester fortsatt vil svekkes.

– I 2014 må vi få et system med lokal lønnsdannelse for akademikere i Oslo kommune slik det er i kommunesektoren for øvrig. Vi tok et lite skritt i den retning i fjor, da noen av våre medlemmer fikk frie lokale forhandlinger. Neste år må dette omfatte alle våre medlemmer i Oslo. Det er bare dette som vil gi bedre tjenester til byens innbyggere, sier Jan Olav Birkenhagen.

—–

25. april 2013

Akademikerne i Oslo kommune: – Hele rammen må brukes til lokale forhandlinger 
– Årets lønnsoppgjør i Oslo kommune blir moderat. Da må vi tørre å prioritere og bruke midlene ute i den enkelte virksomhet der de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først. Dette er en profil som er i tråd med oppgjøret i privat sektor, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Da lønnsoppgjøret i Oslo startet i dag understreket Akademikerne at man forsvarer varmt en sterk offentlig sektor med et velutviklet velferdstilbud til byens befolkning. Nå har kommunen problemer med å rekruttere og beholde nøkkelpersonell. Det er alvorlig og får store konsekvenser for byens kommunale tjenestetilbud. Denne utfordringen må møtes i årets oppgjør.

– Vi må prioritere og bruke midlene der behovene er størst. Det er ute på den enkelte arbeidsplass de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først. Forskjellene mellom bydelene og virksomhetene er for store til at det finnes en sentralisert løsning som passer for alle, sier Birkenhagen. Han understreker at en stor lokal pott også er ønsket av virksomhetsledere.

Akademikerne vil ta hensyn til utfordringene i kommunens, i norsk og internasjonal økonomi i årets lønnsoppgjør. Men det må også tas hensyn til de mange kommunale virksomhetene som ikke klarer å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Jo mer av lønnsmidlene som forhandles lokalt, jo bedre klarer vi å balansere begge disse hensynene.

På sikt er Akademikerne opptatt av å få til endringer i Oslo kommunes lønns- og forhandlingssystem. – Vi tok et lite skritt i den retning i fjor, da noen av våre medlemmer fikk frie lokale forhandlinger. Neste år må dette omfatte alle våre medlemmer i Oslo. Det er dette systemet vi har i resten av kommune-Norge og det fungerer godt, sier Birkenhagen.

Akademikerne vil komme tilbake til et tallfestet krav på et senere tidspunkt i forhandlingene.

Følg tariffoppgjøret i Oslo kommune på Akademikernes nettsider.

—–

25. april 2013

Forhandlingsstart i Oslo kommune

Torsdag 25. april overleverte Akademikerne sitt krav til Oslo kommune.

Akademikerne forhandler for 2.311 personer i Oslo kommune. Lønnsforhandlingene skal være sluttført innen midnatt tirsdag 30. april.

For mer informasjon, se Akademikernes nettsider.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: