Tariffoppgjøret 2013 – KS

april 30, 2013

30. april 2013

Akademikerne kommune aksepterte i lønnsoppgjøret i KS ca. kl. 22.30 tirsdag 30. april

Akademikerne kommune: – Godtar lønnsoppgjøret, men vil endre lektorsystem

Akademikerne har akseptert årets lønnsoppgjør i kommunesektoren som gir alle lektorer en reallønnsforbedring.  – Men dette oppgjøret løser ikke de reelle utfordringene knyttet til lektorens mindrelønnsutvikling. Til neste år må også lønnsdannelsen for lektorer bli lokal slik det er for øvrige akademikergrupper, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune.

Akademikerne har valgt å akseptere KS sitt tilbud om et generelt tillegg på 0,75 prosent, minimum 3.100 kroner, fra 1. mai. – Den disponible rammen i årets oppgjør var svært lav. Dette, i kombinasjon med at alle lektorer får en reallønnsforbedring i år, gjør at vi har akseptert oppgjøret. Vi er glad for at vi er kommet til enighet med KS om å sikre streikeretten ved en eventuell endring av uførereglene i hovedtariffavtalen, sier Kvam.

Han er imidlertid skuffet over at KS ikke har turt å prioritere. Nå er pengene smurt tynt utover istedenfor å brukes ute på den enkelte arbeidsplass der de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først. Denne profilen hadde også vært i tråd med oppgjøret i privat sektor.

Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at lektorene har hatt en klart dårligere lønns-utvikling enn andre grupper siden forhandlingsansvaret for skoleverket ble flyttet fra staten til kommunene i 2004. Forskjellen mellom lektorer og funksjonærer i privat sektor er nå på 250.000 kroner i året i gjennomsnitt.

– Neste år blir det viktig for oss å flytte lektorene til kapitel 5 i Hovedtariffavtalen slik at lønnsdannelsen for lektorer skjer på samme måte som for øvrige akademikergrupper. For oss er det alvorlig når den kanskje viktigste gruppen i norsk skole blir hengende så langt etter. Dette får store konsekvenser for rekrutteringen til lektoryrket, og dermed for kvaliteten i skolen. Hele samfunnet taper når skolen ikke er god nok, sier Kvam.

For Akademikernes øvrige medlemmer, gjennomføres årets oppgjør som lokale forhandlinger ute i den enkelte kommune uten en sentralt fastsatt ramme.

—–

29. april 2013

Akademikerne kommune: – Krever 1,0% til lokale forhandliger for lektorer

Akademikerne krever 1,0 prosent til lokale forhandlinger per dato for lektorene. Kravet ble overlevert da forhandlingene i kommunesektoren ble gjenopptatt i dag. – Lektorene har hatt en klart dårligere lønnsutvikling enn andre. Derfor prioriterer vi dem i år, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune.

– Årets lønnsoppgjør i kommunal sektor blir moderat. Da må vi tørre å prioritere. Vi må bruke lønnsmidlene ute på den enkelte arbeidsplass der de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først. Denne profilen er i tråd med oppgjøret i privat sektor, sier Kvam.

Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at lektorene har hatt en mye dårligere lønnsutvikling enn andre grupper siden forhandlingsansvaret for skoleverket ble flyttet fra staten til kommunene i 2004. Forskjellen mellom lektorer og funksjonærer i privat sektor er nå på hele 250.000 kroner i året.

– Det er alvorlig når lektorene blir hengende så langt etter. Dette får store konsekvenser for rekrutteringen til yrket, og dermed for kvaliteten i skolen. Hele samfunnet taper når skolen ikke er god nok, og jeg forventer at KS er seg sitt ansvar bevisst, sier Kvam.

Akademikerne konstaterer at det ikke er grunnlag for å forhandle om uførepensjon som en del av årets oppgjør. Eventuelle endringer i pensjonsbestemmelse senere i tariffperioden, kan bare skje gjennom forhandlinger mellom partene.

For Akademikernes øvrige medlemmer, gjennomføres årets oppgjør som lokale forhandlinger ute i den enkelte kommune uten en sentralt fastsatt ramme.

Følg tariffoppgjøret i KS på Akademikernes nettsider.

——-

18. april 2013

Forhandlingsstart i KS

Torsdag 18. april kl. 10.30 overleverte Akademikerne helse sitt krav nr. 1 til KS.

Akademikerne forhandler for 18.340 personer i KS. Lønnsforhandlingene skal være sluttført innen midnatt tirsdag 30. april.

For mer informasjon, følg med på Akademikernes nettsider.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: