Tariffoppgjøret 2012

februar 29, 2012

Hovedtariffavtalene i offentlig sektor utløper 30 april 2012. Vi står nå overfor et hovedtariffoppgjør hvor hele avtaleverket skal forhandles på nytt, dvs. økonomiske elementer, arbeidsvilkår, lønns- og forhandlingssystemet, fellesbestemmelser, osv.

Samfunnsøkonomene deltar i forhandlinger i staten, kommunene (KS), Oslo kommune, Spekter, Virke og KA. Samfunnsøkonomene og de øvrige medlemsforeningene i Akademikerne leverer krav til hovedsammenslutningen innen 16 mars.

Våre tillitsvalgte er invitert til å si sin mening om det forestående oppgjøret innen 5 mars 2012.

Tidsplan
Forhandlingene i vårens tariffoppgjør begynner:

Stat: Torsdag 12 april kl 1000

Oslo kommune: Fredag 13 april kl 1200

Kommunal sektor (KS): Dato er ikke satt

Spekter Helse: Dato er ikke satt

Forhandlingsfristene for stat, KS og Oslo kommune er midnatt 30 april. Dersom partene ikke blir enige går oppgjøret til mekling.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene har offentliggjort foreløpig rapport, med oversikt over de senere års utvikling i lønn, inntekter, priser og konkurranseevne. Les mer om TBU-rapporten på Akademikernes nettsider.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: