Tariffoppgjøret 2010

juni 30, 2010

Justeringsforhandlingene i staten er sluttført.

Følg utviklingen på: akademikerne.no

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: