Tariffkalender 2018

mars 21, 2018

Nedenfor følger de viktigste hendelsene for tariffoppgjøret 2018. Dersom du har noen spørsmål til denne kalenderen, ta kontakt med sekretariatet på post@samfunnsokonomene.no

26. februar – Foreløpig rapport fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU)

20. februar – Foreløpig rapport fra det Tekniske Beregnings- og Statistikkutvalget for Kommunesektoren

16. mars- Akademikernes medlemsforeninger leverer sine krav til Akademikerne

26. mars – Endelig rapport fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU)

5. april – Rapport fra Statistikk- og beregningsutvalget i statens tariffområde

5. april – Åpning av oppgjøret i statlig sektor kl. 10.00

11. april – Åpning av oppgjøret i KS-området kl. 12.00

11. april – Åpning av oppgjøret i Oslo kommune kl. 14.00

13. april – Åpning av oppgjøret i Spekter helse kl. 10.00

27. – 30. april – Innspurt i lønnsoppgjørene i stat og kommune

30. april – Frist forhandlinger i oppgjøret stat og kommune kl. 24.00

8. – 9. mai – Åpning og avslutning av oppgjøret i KS Bedrift

24. mai – Meklingsavslutning kl. 24.00 i stat kommune

Mai/juni – Regionale tariffkonferanser i kommunal sektor

Mai/juni – Regionale tariffkonferanser i statlig sektor

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: