Sykehusstreiken stoppet av lønnsnemnd  

oktober 11, 2016

 

Frøyland mener at selv om sykehusstreiken nå er over, så vil konflikten i sykehus vedvare helt til tillit er gjenoppbygget. Det fordrer ikke minst at partene får på plass et kollektivt vern for arbeidstid ut over Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

– I nemndsbehandlingen vil Akademikerne kreve videreføring av dagens praksis som i mange tiår har sikret de ansatte et reelt og kollektivt vern mot uforsvarlige vaktordninger. En lønnsnemnd har dessuten ikke kompetanse til å fastsette en tariffavtale som inneholder unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven uten vårt samtykke, sier Frøyland.

Akademikerne mener regjeringens beslutning om å stoppe sykehusstreiken med tvungen lønnsnemd i dag er gal. Streikeuttaket har vært svært moderat og det er lagt stor vekt på å skjerme akuttbehandling, kreft, psykiatri og barn. Arbeidsgiver har på sin side spekulert i nemnd og har nektet å bruke innvilgede dispensasjoner. Dette viser hvor begrenset streikeretten i sykehus er.

– Sykehusdirektørene står nå overfor en formidabel utfordring med å gjenvinne tillit. Da er ikke kravet om individuelle arbeidsplaner, og styringsrett fremfor ledelse, veien å gå. Det tror jeg direktørene skjønner. Vi kommer til å kjempe mot dette på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå helt til det kollektive vernet er tariffestet, sier Frøyland.

 Da regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i dag, hadde Akademikerne 628 leger, psykologer, sivilingeniører, jurister, økonomer, tannleger og samfunnsvitere ved 15 sykehus ute i konflikt. Streiken som er historiens lengste i sykehus, startet 7. september og varte i nøyaktig fem uker.

– Jeg vil rette en varm takk til våre over 600 medlemmer som har tatt denne konflikten på vegne av fellesskapet. Jeg vil også takke en samlet norsk fagbevegelse for all støtte. Det er av uvurderlig betydning at vi står sammen mot en stadig tøffere arbeidsgiverside som vil styre mer og mer, sier Frøyland.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: