Samfunnsøkonomenes valutaseminar 2018

november 28, 2017

Valutaseminaret arrangeres onsdag 31. januar på Voksenåsen hotell (Oslo).

Finansiell stabilitet er nøkkelordet for årets Valutaseminar, og vi får besøk av ledende fagfolk for å diskutere:

  • Pengepolitikkens rolle for å fremme finansiell stabilitet
  • Bruken av makrotilsynsvirkemidler i Norge og internasjonalt
  • Situasjonen i det norske boligmarkedet og utfordringer knyttet til finansiell stabilitet
  • Hvor sensitiv er norsk økonomi for en betydelig renteoppgang?

 

For mer informasjon, påmelding og fullstendig program trykk her

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: