Samfunnsøkonomenes Valutaseminar 2015

januar 13, 2015

Mandag 2. – tirsdag 3. februar på Soria Moria Hotell (Oslo)

Internasjonale kapitalstrømmer
Hva er drivkreftene bak de internasjonale kapitalstrømmene og hvilken rolle spiller såkalte kvantitative lettelser? Hva er konsekvensene for realøkonomien i ulike land? Hvordan ser likviditetsstrømmene ut innad i euroområdet? Hva har ECB (Den europeiske sentralbanken) gjort for å redusere disse strømmene, og hvordan ser ECBs balanse ut. Hvem ender opp med regningen? Og hvordan kan man best drive porteføljeforvaltning i dagens høylikvide marked?

Økonomisk ulikhet
Thomas Pikettys bok ”Capital in the Twenty-First Century” har vakt stor oppsikt og utløst bred debatt. Hvordan ser egentlig ulikheten ut i et norsk og et internasjonalt perspektiv? Er ensidig beskatning av inntekt og formue løsningen, eller finnes det bedre tiltak for å hindre urimelige forskjeller?

Norsk konkurranseevne
Hvorfor har produktivitetsveksten i norsk økonomi stoppet opp? Hva menes med det såkalte produktivitetsparadokset? Trenger vi nye indikatorer for norsk økonomi? Og hva bør egentlig Rattsø si om produktiviteten i Norge når produktivitetskommisjonen legger frem sin rapport?

I tillegg til dette kommer Siv Jensen og snakker om utfordringer for norsk økonomi, mens Birger Vikøren fra Norges Bank gir sentralbankens perspektiv. Prognoseprisen for beste økonomiske prognoser 2014 deles ut, og vinneren presenterer sine markedsutsikter.

På kvelden møtes vi til en bedre middag med hyggelig selskap.

Håper vi ses!

Mer informasjon og påmelding på http://valutaseminaret.samfunnsokonomene.no/

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: