Samfunnsøkonomenes lønnsundersøkelse for 2014

mai 31, 2014

Samfunnsøkonomene gjennomfører årlige lønnsundersøkelser blant medlemmene. Lønnsstatistikken er viktig bakgrunnsmateriale når medlemmene skal forhandle lønn og helt nødvendig når tillitsvalgte skal gjøre sin jobb i sentrale og lokale forhandlinger. Mange av våre medlemmer bruker resultatene aktivt i lønnsforhandlinger med sine arbeidsgivere.

Årets undersøkelse viser god lønnsvekst for flere av våre grupper, samt økning i startlønn for Samfunnsøkonomenes medlemmer både i offentlig og privat sektor.

Alle ordinære medlemmer som har registrert sin epostadresse hos oss vil i løpet av dagen få tilsendt de viktigste tallene fra årets undersøkelse. Kontakt oss gjerne for individuell rådgivning om lønn og betingelser.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: