Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk 2016

juni 7, 2016

Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk for 2016 er i dag sendt ut til alle  medlemmer som vi har registrert e-postadresse til.  Vi oppfordrer deg til å kontakte sekretariatet for individuell lønnsrådgivning.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: