Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk 2015

mai 6, 2015

Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk for 2015 er nå klar og viser sterk lønnsvekst for våre medlemmer i statlig sektor. Øvrige tariffområder har det siste året hatt en mer moderat vekst etter flere år med sterk lønnsvekst.

De viktigste tallene er sendt til alle ordinære medlemmer og studentmedlemmer vi har registrert e-postadresse til.  Vi oppfordrer deg til å kontakte sekretariatet for individuell lønnsrådgivning.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: