Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk 2013

mai 1, 2013

Samfunnsøkonomenes lønnsundersøkelse for 2013 er nå klar 

Årets undersøkelse er gode nyheter for samfunnsøkonomer. Undersøkelsen viser god lønnsvekst og økt startlønn for Samfunnsøkonomenes medlemmer både i offentlig og privat sektor.

– Lønnsvekst for Samfunnsøkonomenes medlemmer i stat og kommune ligger godt over de sentrale oppgjør.  Det betyr at våre medlemmer får god uttelling i lokale oppgjør, sier Anne-Sophie Redisch, generalsekretær i Samfunnsøkonomene.

Samfunnsøkonomene gjennomfører årlige lønnsundersøkelser blant medlemmene. Lønnsstatistikken er viktig bakgrunnsmateriale når medlemmene skal forhandle lønn og helt nødvendig når tillitsvalgte skal gjøre sin jobb i sentrale og lokale forhandlinger. Mange av våre medlemmer bruker resultatene aktivt i lønnsforhandlinger med sine arbeidsgivere.

De viktigste tallene blir sendt alle ordinære- og studentmedlemmer som har registrert sin e-postadresse. Vi oppfordrer for øvrig medlemmene til å kontakte foreningen for individuell rådgivning rundt lønn og betingelser.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: