Samfunnsøkonomenes kandidattreff 2012

januar 31, 2012

Samfunnsøkonomenens kandidatreff er en årlig møteplass for studentmedlemmer på masternivå (fjerde og femte år) og potensielle arbeidsgivere. Det er et heldags-arrangement med bedriftspresentasjoner, caseløsning, mini-intervjuer, m.m. Årets kandidattreff finner sted torsdag 16. februar på Radisson Blu Scandinavia hotell i Oslo. Ønsker du mer informasjon om kandidattreffet? Kontakt i så fall sekretariatet.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: