Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 2019

september 11, 2019

Kan velferdsstaten videreføres?
Betydningen av inntekt, formue og befolkningsutvikling for vår fremtidige velferd

 

Program:

  • Erling Holmøy, forsker, Statistisk sentralbyrå: Vil flere barn og innvandrere gjøre det lettere å finansiere velferden fremover? 
  • Knut Røed, forsker, Frischsenteret: Hvilke tiltak kan sikre velferdsstatens bærekraft?
  • Ragnhild Schreiner, postdoktor Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo: Går sosialstønad og uføretrygd i arv
  • Elin Halvorsen, forsker, Statistisk sentralbyrå: Sparer vi nok? Variasjon i pensjonsformue og rettigheter.
  • Kristin Clemet, Civita: Bør vi redusere våre ambisjoner for velferdsstaten? Forberedt kommentar.
  • Diskusjon ledet av Hege Torp

For mer informasjon, trykk HER

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: