Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 2016

oktober 4, 2016

Norge og velferdsstaten etter oljen

Program:

  • Spesialrådgiver Pål Winje i Norges Bank: Oljepris og oljemarked: Hva er de dominerende kreftene og hva har vi i sikte?
  • Professor Hilde C. Bjørnland ved BI: Lavere oljepris og ringvirkninger i norsk økonomi
  • Forskningsleder Erling Holmøy i SSB: Hvordan skal vi klare oss uten oljen? Hva skal vi leve av fremover?
  • Fagsjef Sigrun Aasland i Agenda: Norge i 2040 – et kikk i glasskulen
  • Professor Øystein Thøgersen ved NHH: Kan handlingsregelen for finanspolitikken overleve? Bør den revideres?

For mer informasjon trykk her

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: