Samfunnsøkonomenes forskermøte 2020

oktober 14, 2019

Vi har gleden av å invitere til Samfunnsøkonomenes forskermøte, 6-7 januar 2020 på NMBU, Ås

Årets program inneholder bl.a.:

– Tre keynote foredrag:

  1. Knut Einar Rosendahl, NMBU: “Climate change problem: When first-best policy is not an option”
  2. Julie Riise, UiB: “General Practitioners as role models”
  3. Lecture on the Nobel Memorial Prize in Economics 2019

– Tre inviterte sesjoner ledet av Aline Bütikofer, NHH, Jon Fiva, BI og Paneldebatt med Eirik Romstad, NMBU som ordstyrer.

– Parallelle sesjoner med deltakernes bidrag og påfølgende diskusjon.

Dette er også call for papers. Send inn abstracts via «submission and registration»-alternativet på konferansens nettsted.

Frist for innsending av abstracts er 17. november 2019.

Frist for registrering er fredag 13 desember.

NB: Innsending av abstract regnes som bindende påmelding.

Nytt av året:

  • Eget temanummer i Samfunnsøkonomen om Forskermøtet
  • Samfunnsøkonomenes pris for beste artikkel presentert av en PhD-student

Mer informasjon finner du her: https://fm.samfunnsokonomene.no

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: