Samfunnsøkonomenes forskermøte 2016

desember 8, 2015

Vi har gleden av å invitere til Forskermøtet 4-5 januar 2016 på Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim.

For mer informasjon og påmelding, se her.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: