Akademikerne i staten er IKKE i streik

mai 24, 2012

Akademikerne mekler videre i staten, selv om LO, YS og Unio har valgt å gå til streik.

HVA BETYR EN STREIK FOR MEDLEMMER I ORGANISASJONER SOM IKKE ER I STREIK?

 • I respekt for den streikende part ber vi våre medlemmer om ikke å utføre arbeid som kan forstås som streikebryteri.
 • Dette medfører blant annet at ordinært samarbeid mellom våre tillitsvalgte og arbeidsgiver skal opphøre.
 • Det samme gjelder medlemsforeninger/hovedorganisasjoner som ikke er en del av streiken.
 • Enkelte andre former for samarbeid, med utgangspunkt i annet regelverk (arbeidsmiljølov mv.), kan likevel fortsette. Dette gjelder verneombud, AMU og innstillings-/tilsettingsråd.

HVA ER STREIKEBRYTERI – FOR DEG SOM IKKE STREIKER?

 • Man har plikt og rett til å utføre sitt vanlige arbeid.
 • Ansatte som ikke er i streik skal kun utføre de arbeidsoppgaver som normalt hører til stillingen, man skal ikke utføre arbeidsoppgaver som er tillagt en arbeidstaker som er i streik.
 • Arbeidsplaner skal følges. Endringer av arbeidsplaner gjort etter at plassfratredelsen ble overlevert er å betrakte som streikebryteri.
 • Under en streik skal ikke flere oppgaver pålegges ikke-streikende slik det er vanlig å gjøre ved sykdom eller annet ordinært fravær.
 • Kun øverste leder av virksomheten og øverste leder av personalfunksjonen kan utføre streikendes oppgaver.
 • Stedfortredertjeneste for ledere (eller andre med særskilte oppgaver) som er tatt ut i streik, skal ikke utføres.
 • Dersom arbeidsgiver anser at det vil være fare for liv og helse å la arbeidsoppgaver vente til etter at streiken er avsluttet, kan arbeidsgiver søke om dispensasjon for oppgaven. Det samme gjelder ved oppgaver arbeidsgiver anser det som viktig å få utført.
 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: