Samfunnsøkonomene flytter

november 22, 2013

Sekretariatet flyttet 26 . november. Vår nye adresse er Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: