Robuste kommuner – en styrke for næringslivet

mai 15, 2014

Program

Møteleder: Christl Kvam, direktør NHO Innlandet

Kommunestruktur, næringsliv og kompetansebehov
Åpning ved Kristin Skogen Lund, administrerende direktør NHO og Knut Aarbakke, leder Akademikerne

Mindre stat, mer makt og ansvar til robuste kommuner – Regjeringens perspektiver og grep for en ny kommunestruktur
Innledning ved Jan Tore Sanner, Kommunal og moderniseringsminister

Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering – kommunereform med muligheter.
Presentasjon av rapport ved Jørn Rattsø, professor NTNU

Dialog og debatt:

Ordførerdialog: Nye muligheter med nye kommunegrenser?
Alfred Bjørlo (V), ordfører i Eid kommune og Thore Westby (H), ordfører i Frogn kommune.

Bedriftsperspektiv på kommunestruktur og reformbehov
Audun Blegen, leder for forretningsutvikling Eiendom Skandinavia i Veidekke, og Morten Søgård, konserndirektør i Evry

Politikerdebatt – kommunegrep for fremtiden
Helge Andre Njåstad (FrP), leder kommunalkomiteen, Helga Pedersen (Ap), nestleder kommunalkomiteen

Avslutning

Sted: Litteraturhuset i Oslo
Tid: Onsdag 21. mai kl 1300 – 1530.

Lenke til påmelding

 

Med vennlig hilsen

Akademikerne

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: