Presentasjoner fra Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 2019

oktober 18, 2019

Årets høstkonferanse med tema: «Kan velferdsstaten videreføres? Betydningen av inntekt, formue og befolkningsutvikling for vår fremtidige velferd» ble avholdt på Grand hotel, Oslo 08. oktober med dyktige foredragsholdere. Tusen takk til foredragsholderne som gir oss mulighet til å legge ut presentasjonen her.

Erling Holmøy

Ragnhild Schreiner

Kristin Clemet

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: