Partilandskapet i Norge

oktober 10, 2018

Partilandskapet i Norge

Avstandene mellom de politiske partiene beregnes i en modell som bygger på migrasjonsteori
og anvendes på data om velgervandringer i ti stortingsperioder. Resultatene sammenfattes i et
todimensjonalt partilandskap. Den første dimensjonen knyttes typisk til høyre-venstre-aksen
og økonomisk politikk, den andre til verdispørsmål av ikke-økonomisk karakter. Høyre og
SV blir motpoler i den første dimensjonen, KrF og Ap/SV i den andre. Venstre blir det eneste
klare sentrumspartiet i landskapet. Velkjente mønstre oppstår når modellen brukes til å danne
koalisjoner, men Frp fremstår som en mer nærliggende partner enn det som historisk har vært
holdningen til samarbeid med Frp i andre partier.

Samfunnsøkonomen nr 3 2018, Sigbjørn Sødal

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: