Påmeldingen til Kandidattreffet 2018 har åpnet

januar 17, 2018

Påmeldingen til Kandidattreffet 2018 har startet

Kandidattreffet finner sted på KS Agenda fredag 2. mars fra kl. 09:30 – 16:00.

Kandidattreffet gir deg muligheten til å treffe sentrale aktører i arbeidslivet. I årets utgave vil du treffe:

 • SSB
 • Menon Economics
 • Thema
 • Finansdepartementet
 • Oslo Economics
 • Frischsenteret
 • Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)
 • Transportøkonomisk institutt
 • Departementene
 • Danske Bank
 • Accenture
 • Forsvarets forskningsinstitutt

Som deltaker kan du bli kjent med virksomhetene ved å høre deres presentasjon samt snakke med dem på stand. Du vil også kunne delta i speed-intervju og delta på case. Ved å delta kan du få erfaring med jobbintervjusituasjonen og få prøvd deg på relevante caser. Både speed-intervjuer og case gjennomføres av representanter fra virksomhetene.

I etterkant vil det være et arrangement i Danske Banks lokaler på Aker Brygge. Her vil det være et faglig foredrag og servering av mat og drikke.

Deltakelse på Kandidattreffet er gratis for alle studentmedlemmer. Mange av våre medlemmer har fått jobb gjennom Kandidattreffet. Bli med, og kanskje du sikrer jobb hos fremtidig arbeidsgiver.

Dersom du ikke er medlem, kan du melde deg inn på våre nettsider: https://www.samfunnsokonomene.no/medlemsskap/innmelding/

Du kan melde deg på ved å trykke på knappen

Hvis ikke knapp funker, lim inn denne linken i din fane: https://www.samfunnsokonomene.no/uncategorized/pameldingen-til-kandidattreffet-2018-har-apnet/

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: