Nytte-kostnadsanalyse av heving av særaldersgrensen i Forsvaret

september 18, 2019

Denne artikkelen har to formål. Først presenterer vi en nytte-kostnadsanalyse av en potensiellheving av særaldersgrensen blant militært personell i forsvarssektoren. Tiltaket har stor samfunnsøkonomisk betydning, og formålet er å bidra til et beslutningsgrunnlag for hva Norge bør gjøre med særaldersgrenser i Forsvaret, men analysen burde være relevant for særaldersgrenser i andre yrker og sektorer. Deretter diskuterer vi to problemstillinger av prinsipiell karakter for denne type analyser: hva er verdien av tid og arbeid for eldre arbeidstakere i det norske samfunnet? Formålet her er å bidra til debatt i det samfunnsøkonomiske miljøet om hvilke antagelser som skal ligge til grunn i nytte-kostnadsanalyser vedrørende arbeids- og pensjonsøkonomiske reformer og tiltak.

Hele den aktuelle analysen kan du lese her:

Nytte-kostnadsanalyse av heving av særaldersgrensen i Forsvaret

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: