Nytt styre i Samfunnsøkonomene

oktober 31, 2012

Samfunnsøkonomene valgte nytt styre på generalforsamlingen 30. oktober 2012.

Det nye styret:

  • Frode Lindseth, Skattedirektoratet – leder
  • Knut Einar Rosendahl, Statistisk sentralbyrå – nestleder
  • Rolf G. Brunstad, Norges Handelshøyskole
  • Kjersti-Gro Lindquist, Norges Bank
  • Arild Sæther, Universitetet i Agder
  • Siri Westgård, KS

Det er også valgt nytt profesjonsutvalg, tariffutvalg, og øvrige utvalg og komiteer.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: