Nytt nordisk økonomisk tidsskrift

mars 1, 2010

 

I anledning forestående etablering av det nye tidsskriftet Nordic Economic Policy Review arrangeres det i samarbeid med de nordiske Finansdepartement og Nordisk råd en konferanse mandag 22. mars 2010 i København.

Tidsskriftet skal komme ut to ganger per år. Første nummer er planlagt å komme ut i sommer. I forkant av hvert nummer arrangeres det en konferanse der forfatterne skal presentere foreløpige versjoner av sine artikler. Den første konferansen er i København mandag 22. mars.

Som medlem av Samfunnsøkonomenes forenig er du invitert til å delta.

Program NEPR

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: