Ny forsikringspakke for Samfunnsøkonomenes studentmedlemmer

september 12, 2013

680x184-BFA_Forsikring_side5

Samfunnsøkonomene har en samarbeidsavtale med DNB som sikrer foreningens medlemmer bankens beste betingelser på lån, forsikring og sparing.

1. september lanserte DNB en ny skadeforsikringspakke for Samfunnsøkonomenes studentmedlemmer, som består av innbo-, reise- og ulykkesforsikring – alt i en pakke!

Som studentmedlem hos Samfunnsøkonomene kan du velge mellom Student Norge og Student EØS/Sveits, avhengig av om du studerer i Norge eller innen EØS/Sveits. Prisen er meget konkurransedyktig og koster 980 kroner i Norge og 2065 kroner innen EØS/Sveits (pris per år).

Nye undersøkelser viser at en tredjedel av unge mellom 18 og 29 år ikke har orden på forsikringene sine og risikerer å tape betydelige beløp ved et skadetilfelle. DNB og Samfunnsøkonomenes nye studentforsikringstilbud kan bidra til en tryggere hverdag for deg som er student!

Les mer om det nye forsikringstilbudet på DNBs nettsider

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: