Ny forhandlingssjef

januar 1, 2014

Marianne Kringlebotn tiltrer som ny forhandlingssjef i Samfunnsøkonomenes sekretariat fra 1. januar 2014. Kringlebotn er jurist og kommer fra stilling som seniorrådgiver i FAD. Hun har tidligere arbeidet i Justisdepartementet, Econa, KS og Norges juristforbund. Hennes ansvarsområder vil være lønns- og arbeidsvilkår, kontakt med og opplæring av tillitsvalgte, sentrale og lokale forhandlinger, bistand og rådgivning i spørsmål vedr. arbeidsforhold, samt studentsamarbeid og rekruttering.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: