Nordic Economic Policy Review

januar 18, 2011

De nordiske finansministerne har initiert ett nytt økonomisk-politisk tidskrift: Nordic Economic Policy Review. Tidskriftet utgis to  ganger per år og publiseres i det Nordiske Ministerråds publikasjonsserie.

For fyldigere omtale se:

http://www.norden.org/no/nordisk-ministerraad/ministerraad/nordisk-ministerraad-for-oekonomi-og-finanspolitikk-mr-finans/nordic-economic-policy-review-nepr/

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: