Nasjonalbudsjettet 2020 – riktig bruk av oljepenger?

oktober 16, 2019

Du inviteres til åpent debattmøte i regi av Samfunnsøkonomene

Nasjonalbudsjettet 2020 – riktig bruk av oljepenger?

Tirsdag 22. oktober kl. 18.00 –19.30, Litteraturhuset, Oslo

  • Regjeringens utsikter og tilpasning av økonomisk politikk
  • Bruk av oljepenger, politiske prioriteringer og finansiering
  • Omstilling, næringspolitikk og langsiktig økonomisk vekst

 

Hovedinnleder:

Amund Holmsen, ekspedisjonssjef, Finansdepartementet

Panel:

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom, Sparebank1 Markets

Andreas Økland, stipendiat, NMBU

Møteleder:

Halvor Mehlum, professor, Universitetet i Oslo

 

Arrangementet er gratis.

Meld deg på ved å sende en e-post til mr@samfunnsokonomene.no

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: