Nasjonalbudsjettet 2019 – hvordan er egentlig utsiktene for norsk økonomi?

oktober 18, 2018

Du inviteres til åpent debattmøte i regi av Samfunnsøkonomene

Nasjonalbudsjettet 2019 – hvordan er egentlig utsiktene for norsk økonomi?

Tirsdag 30. oktober kl. 18.00 –19.30, Litteraturhuset, Oslo

 

  • Regjeringens utsikter og tilpasning av økonomisk politikk
  • Bruk av oljepenger, politiske prioriteringer og finansiering
  • Omstilling, næringspolitikk og langsiktig økonomisk vekst

 

Hovedinnleder:
Amund Holmsen, ekspedisjonssjef, Finansdepartementet

Panel:

Hilde Bjørnland, professor, BI
Jan Andreassen, sjeføkonom, Eika Gruppen

Møteleder:

Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

 

Det er få ledige plasser igjen, så ønsker du å melde deg på send e-post til mr@samfunnsokonomene.no

Arrangementet er gratis

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: