Åpent debattmøte: Nasjonalbudsjettet 2015: Ny retning?

oktober 24, 2014

Samfunnsøkonomene arrangerer åpent debattmøte i samarbeid med Polyteknisk forening. Norsk økonomi står i en særstilling i Europa, med god økonomisk vekst, lav arbeidsledighet og stabil prisutvikling. Nå avtar vekstimpulsene, samtidig som debatten rundt skattepolitikk og offentlige prioriteringer hardner til. Etter ett år i posisjon blir Nasjonalbudsjettet 2015 den største og viktigste prøvesteinen for Solberg-regjeringens økonomiske politikk. Vel møtt! 03.november kl 18.00 – 20.00, Litteraturhuset, Oslo

  • Overordnede planer og prioriteringer fra Regjeringen
  • Vurderinger av helheten i den økonomisk politikken
  • Evaluering av det finanspolitiske rammeverket
  • Langsiktige konsekvenser for norsk økonomi

Hovedinnleder: Finansminister Siv Jensen Fra opposisjonen: Marianne Marthinsen (A) (nestleder i Stortingets Finanskomité/finanspolitisk talskvinne, AP) Fagøkonomisk ekspert: Erling Holmøy, forsker, Statistisk sentralbyrå Fagøkonomisk ekspert: Hilde C. Bjørnland, professor, Handelshøyskolen BI Møteleder: professor Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Korte innlegg blir etterfulgt av en times paneldebatt, med åpning for spørsmål fra publikum. Fri adgang for alle. For påmelding: http://www.polyteknisk.no/Grupper/PF-Samfunnsoekonomi

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: