Lønnsstatistikk

mars 29, 2016

Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk er under utarbeidelse og spørreskjema sendes ut i disse dager. Bruk noen minutter til å svare på undersøkelsen, slik at den gir et så dekkende bilde av våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår som mulig. Statistikken er et viktig verktøy for våre medlemmer, og du kan bidra til at den blir enda bedre.

 

 

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: