Akademikerne Oslo kommune: Krever mer enn privat og statlig sektor

april 13, 2012

– Oslo kommune har store problemer med å rekruttere og beholde ansatte med høyere utdanning. Det skyldes at kommunalt ansatte akademikere tjener ca. 200.000 kroner mindre i året enn sine privatansatte kolleger. Målet med dette lønnsoppgjøret er å redusere disse forskjellene og å endre måten vi forhandler lønn på, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder Akademikerne Oslo kommune

 

Da lønnsoppgjøret i Oslo kommune startet i dag, understreket Akademikerne at store rekrutteringsproblemer og høy turnover fører til at det offentlige tjenestetilbudet blir dårligere. Det er de svakeste i samfunnet som taper mest på denne politikken, og det truer regjeringens visjon om at vi skal ha «verdens beste offentlige sektor».

– Våre medlemmer tjener ca. 200.000 kroner mindre enn i privat sektor. Og denne forskjellen er økende. Bare siden årtusenskiftet har lønnsveksten for akademikere i industrien vært fem prosentpoeng høyere enn i Oslo kommune. I tillegg er staten en tøff konkurrent om akademisk arbeidskraft. Her har vi hovedforklaringen på hvorfor kommunen sliter med å rekruttere og beholde toppkompetent arbeidskraft, sier Birkenhagen.

Akademikerne har fremmet krav om endringer i Oslo kommunes forhandlingssystem. Hensikten er å flytte lønnsforhandlingene fra et møterom på rådhuset og ut til den enkelte bydel, etat og foretak som vet hvor skoen trykker. Dette er viktig for å modernisere lønns- og personalpolitikken i Oslo kommune, og for å kunne rekruttere og beholde alle typer arbeidskraft. Kravene vil bli utdypet og konkretisert gjennom forhandlingene som skal sluttføres innen 1. mai.

Les mer og last ned Akademikernes krav på Akademikernes nettside.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: