Lønnsoppgjøret i KS i mål

april 30, 2015

Akademikerne har kommet til enighet med arbeidsgiver om årets lønnsoppgjør i kommunesektoren (KS). Oppgjøret gir isolert sett en lønnsvekst på ca. 3,2 prosent i år, men sett under ett er lønnsutviklingen for tariffperioden 2014 – 16 den samme som for konkurranseutsatt sektor.

Oppgjøret berører kun de av Akademikernes medlemmer som er i kapittel 4 i hovedtariff-avtalen (lektorer). Lektorene får et lønnsopprykk på mellom 6.200 og 16.200 kroner avhengig av ansiennitet fra 1. mai i år.

– Årets mellomoppgjør har vært preget av innfasingen av det nye garantilønnssystemet og et stort overheng fra i fjor. Vi ser nå frem mot hovedtariffoppgjøret neste år, der vi også kan forhandle om endringer i avtaletekstene. Da blir det viktig å sikre at lektorer får fastsatt sin lønn på samme måte som andre akademikergrupper i KS, sier forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne kommune.

Storparten av Akademikernes medlemmer er i kapittel 5. De skal i tråd med fjorårets avtale også i år gjennomføre frie, lokale forhandlinger ute i den enkelte kommune, fylkeskommune og foretak på et senere tidspunkt, og er således ikke berørt av denne forhandlingsrunden.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: