Lønnsoppgjøret i kommunesektoren: – Akademikerne aksepterer KS sitt tilbud

april 30, 2016

– Lokal lønnsdannelse har vist seg å gi våre medlemmer god uttelling og gjør at kommunene får tilgang på viktig akademisk arbeidskraft. Derfor er dette prinsippet svært viktig. Når det er sagt, er jeg svært skuffet over at vi ikke fikk gjennomslag for en tilsvarende ordning for lektorene i skoleverket, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune.

Lektorene får et tillegg på om lag 14.000 kroner i 2016 og 12.000 i 2017, samtidig som det settes av midler til lokale forhandlinger.

– Det er positivt at KS nå ønsker å se på lønnsmekanismene for lærerne, men dette arbeidet går for sakte. Lønn brukes fortsatt ikke aktivt for å gjøre skolen til et attraktivt arbeidssted, sier Birkenhagen.

Han er tilfreds med at tariffpolitiske forutsetninger ikke lenger omtales i den nye hovedtariffavtalen.

– Dette skaper bedre forutsetninger for frie forhandlinger og konstruktive prosesser ute i kommunene, sier Birkenhagen.

– Det er også veldig bra at den nye tariffavtalen er tydelig på at vi har streikerett dersom endringer i pensjonsvilkårene blir tema i denne tariffperioden, sier Birkenhagen.

Akademikerne forhandler for 21.144 personer i KS-området.

Mer informasjon om lønnsoppgjøret på Akademikerne.no

Åpning KS - Birkenhagen Sundnes_kvadrat_web

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: