Lønnsoppgjøret 2016

april 12, 2016

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at hele tariffavtalen/overenskomsten, blant annet både økonomi og fellesbestemmelser / sosiale bestemmelser er gjenstand for forhandlinger.

Spekter helse: Innledende sentrale forhandling mellom Akademikerne helse og Spekter torsdag 7. april

Lønnsoppgjøret i Spekter Helse er i gang

Staten: Åpningsdag er tirsdag 12. april kl. 13.00.

Lønnsoppgjøret i Staten har startet

KS-området: Åpningsdag er tirsdag 12. april kl. 13.00.

Lønnsoppgjøret har startet i KS området

Oslo kommune: Forhandlingene starter torsdag 14. april

KS Bedrift: Forhandlingene starter 1. juni

Frist for avslutning av hovedoppgjøret er lørdag 30. april kl. 24.00.

Dersom partene ikke blir enige i forhandlingene, går oppgjøret til mekling. Da kobles Riksmekleren inn, og den videre prosessen avgjør om det blir enighet eller streik. For mer informasjon og oppdatering se her:

http://akademikerne.no/Kampanje/

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: