Lokale forhandlinger i staten

september 1, 2016

Jobber du i en virksomhet der det ikke er lokale tillitsvalgte for Samfunnsøkonomene? I forbindelse med årets oppgjør i statlig sektor må du ta kontakt med andre akademikerforeninger for å få hjelp til lokale forhandlinger, eller kontakte sekretariatet slik at vi kan hjelpe deg. Kontakt også arbeidsgiver for å informere at du er medlem.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: