Lønnsoppgjøret i KS i havn

mai 1, 2011

Partene i det kommunale tariffoppgjøret kom lørdag 30. april til enighet ved forhandlinger.

Oppgjøret omfatter arbeidstakere som har sentral lønnsdannelse etter hovedtariffavtalens kapittel 4. For Samfunnsøkonomenes medlemmer gjelder dette bare lærere. Den økonomiske rammen er ca. 4,3 %, noe høyere enn både privat og statlig sektor. Ansatte som lønnes etter hovedtariffavtalens kapittel 3 og 5 er ikke omfattet av resultatet, men skal som vanlig forhandle fritt i den enkelte kommune og fylkeskommune.

Les mer på Akademikernes sider her.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: