Kurs i tilsettingsprosesser

august 26, 2014

Samfunnsøkonomene, Norges Juristforbund og Samfunnsviterne inviterer ansatte-representanter og tillitsvalgte i statlig sektor til kurs i tilsettingsprosesser.

Tid: 5. – 6. november 2014
Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

Kurset er praktisk for våre medlemmer som sitter som ansattes representant i innstillings- og ansettelsesråd i statlige virksomheter. Tillitsvalgte som jobber med spørsmål om tilsetting mv oppfordres også til å delta. Kurset kan også være aktuelt for tillitsvalgte i større kommuner med samme tilsettingsprosesser som staten. På dette kurset lærer du om:

  • Regelverket
  • Rollen som tjenestemannsrepresentant. Mulighet for påvirkning og delaktighet ved utforming av kunngjøringstekst, intervju, vurdering av søkere, innstilling og ansettelsesprosessen og ev. anke.
  • Likebehandling ved ansettelse

Undervisningen foregår ved foredrag og aktiv deltagelse med tid til spørsmål og diskusjon omkring de temaer som behandles.
Samfunnsøkonomene dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Begrenset antall plasser!

Påmelding via Samfunnsviternes nettsider innen 10. september 2014

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: